Utökad tillsyn av äldreomsorgen

2020 apr 17

Nyheter

Med anledning av smittspridningen inom äldreomsorgen kommer IVO de kommande veckorna att kontakta tusen verksamheter, framför allt för att uppmärksamma vikten av följsamhet till basala hygienrutiner.