Lilla Hjärtat: IVO vitesförelägger Norrköpings kommun

2020 okt 13

Nyheter

Bild på en stor hög med dokumentation från IVO
IVO har identifierat flera mycket allvarliga brister som bidragit till en katastrofal utgång i ärendet som rör den treåriga flickan ”Lilla Hjärtat”.

Norrköpings kommun gjorde många allvarliga fel i ärendet som rör den treåriga flickan ”Lilla Hjärtat”. Flickan fick inte det skydd och stöd hon behövde. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg och vitesförelägger kommunen.