IVO granskar kommuners arbete med att verkställa socialtjänstinsatser

2020 dec 10

Nyheter

IVO granskar nu hur kommuner ser till att enskilda personer med socialtjänstinsatser får sina behov tillgodosedda under pandemin.