IVO fördjupar granskningen av vård och behandling på särskilda boenden för äldre

2020 jul 07

Nyheter

IVO har genomfört en tillsyn av förutsättningar för individuell vård och behandling på samtliga 1700 särskilda boenden för äldre. Utifrån resultatet kommer IVO att nu gå vidare med en fördjupad granskning av cirka 90 särskilda boenden.