Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling

2020 nov 24

Nyheter

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin.