Fler fick vänta på socialtjänstinsatser under 2019

2020 apr 24

Nyheter

Antalet personer som inte får de insatser de har rätt till fortsatte att öka i antal under 2019. Långa väntetider var vanligast för insatser enligt LSS.