Besöksstopp på äldreboenden bör ses som rekommendation

2020 nov 13

Nyheter

Flera kommuner har beslutat om ”besöksstopp” på äldreboenden. Ett ”besöksstopp” är dock inte tvingande, utan bör ses som en rekommendation, i syfte att minska eller hindra smittspridning.