Beslut för privata vårdgivare om vård och behandling vid covid på särskilda boenden för äldre

2020 dec 09

Nyheter

Som en del av IVO:s granskning om äldre på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19, har vi även granskat de privata vårdgivare som vissa regioner har avtal med.