Visste du att kommunen ska anmäla olämpliga assistansanordnare till IVO?

2018 maj 02

Nyheter

Kommunen är skyldig att anmäla potentiellt olämpliga assistansanordnare till IVO. Tots detta fick IVO bara in totalt 11 anmälningar under 2017. Detta beror enligt kommunerna själva på att det fortfarande råder en okunskap kring anmälningsskyldigheten.