Beslut som inte verkställs kan bli en dyr historia för kommunerna

2018 maj 07

Nyheter

Kostnaden för beslut som socialtjänsten inte kan verkställa uppgick till nästan 5 kronor per invånare under 2017. Pengar som tas från kommunernas omsorgsverksamhet, till statskassan.