Beslut som inte verkställs kan bli en dyr historia för kommunerna

2018 maj 07

Nyheter

Äldre par blir serverade en måltid av personal på äldreboende

Kostnaden för beslut som socialtjänsten inte kan verkställa uppgick till nästan 5 kronor per invånare under 2017. Pengar som tas från kommunernas omsorgsverksamhet, till statskassan.