Tillsyn för minskad smittspridning av covid-19 – särskilda boenden för äldre

2020 maj 27

Iakttagelser i korthet

Tillsammans kan vi minska smittspridning.

Kvinna i basker.