Rapportering av sprututbytesverksamhetens verksamhetsberättelse

2020 sep 03

E-tjänster och blanketter

Blankett för rapportering av sprututbytesverksamhetens verksamhetsberättelse. Frågorna baseras på 13, 14 och 15 §§ i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika.

Frågorna följer dispositionen av föreskriften om utbyte av sprutor och kanyler. Blanketten innehåller även ett antal frågor som inte omfattas av föreskrifterna, dessa är markerade med texten (frivillig uppgift).

Skicka den ifyllda blanketten till IVO:s regionala kontor via post eller e-post.

Här ser du våra regionala tillsynsavdelningar.