Lex Sarah

2017 jan 17

E-tjänster och blanketter

För huvudmän som ska anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarligt missförhållande. Privatpersoner kan inte anmäla enligt lex Sarah.

Hur ska en lex Sarah-anmälan skickas till IVO?

En lex Sarah-anmälan ska skickas med vanlig post eller genom vår e-tjänst. Detta då de flesta lex Sarah-anmälningar innehåller känsliga personuppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. E-post och fax är inte tillräckligt säkra för att skydda sådana uppgifter.

Blanketten  skickas per post till den regionala avdelning (inom IVO) där händelsen inträffat. Här ser du våra regionala tillsynsavdelningar.

Privatpersoner kan inte anmäla enligt lex Sarah

Enskilda privatpersoner, anhöriga och allmänheten kan inte göra en lex Sarah-anmälan till IVO. I stället kan man lämna synpunkter eller ett klagomål: Information om hur man som enskild kan lämna synpunkter eller klagomål hittar du här.

För dig som är barn eller ungdom och bor i familjehem, särskilda ungdomshem, HVB-hem eller i ett LSS-boende och har klagomål eller frågor kan kontakta någon av IVO:s barnhandläggare på telefonnummer 020-120 06 06.​​​​​​​​​​ Mer information hittar du på vår sida För placerade barn och unga.