lex Maria

2017 jan 18

E-tjänster och blanketter

För vårdgivare som ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.