Klaga på socialtjänsten

2017 jan 20

E-tjänster och blanketter

För privatpersoner som vill klaga på socialtjänsten. Vi rekommenderar e-tjänst istället för fysisk anmälningsblankett. För att kunna anmäla ditt klagomål via vår e-tjänst behöver du e-legitimation i form av bank-id.