Blodverksamhet

2017 jan 28

E-tjänster och blanketter

För verksamheter som samlar in blod, framställer blodkomponenter samt kontrollerar, förvarar och distribuerar blod och blodkomponenter som används vid transfusion.