Anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen

2017 maj 24

E-tjänster och blanketter

För vårdgivare som ska göra anmälan av hälso- och sjukvårdspersonal som kan utgöra en fara för patientsäkerheten.