Anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

2018 jul 02

E-tjänster och blanketter

För vårdgivare som ska anmäla att de vill starta en hälso- och sjukvårdsverksamhet, eller som vill göra ändringar i redan registrerad verksamhet.

Tänk på att innan du anmäler ny verksamhet måste patientförsäkring finnas på plats

Enligt patientskadelagen (1996:799) 12§ ska vårdgivare ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av lagen.

Även verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården ska anmäla sin verksamhet till IVO. Det kan till exempel vara provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i en patients hälsotillstånd eller behandling.

Om vårdgivarregistret och hur anmälan av verksamhet går till. 

Har du frågor om hur man anmäler hälso- och sjukvårdsverksamheter till IVO kontakta registerfragor@ivo.se.

Använd inte mobiltelefon för att fylla i blanketten

Våra PDF-blanketter är inte mobilanpassade, det finns därför en stor risk att informationen du fyller i inte sparas. Det som händer är att texten försvinner och vi får en blankett utan innehåll. Vi rekommenderar därför att du fyller i blanketten på en dator.

Två sätt för att skicka in blanketten

Spara blanketten på din hårddisk och skicka den sedan som bifogad fil i ett e-postmeddelande till registerfragor@ivo.se.

Alternativt kan du fylla i blanketten och skriva ut den på papper. Posta den till:

Inspektionen för vård och omsorg
Registerfrågor
Box 45184
104 30 Stockholm