Anmälan av offentligt driven verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

2018 jul 12

E-tjänster och blanketter

Den här blanketten är till för dig som vill anmäla en ny verksamhet eller ändringar i en befintlig verksamhet som drivs enligt LSS.