Om patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan vända dig dit eller direkt till den som utfört den vård du har synpunkter på. Patientnämnderna ger inte stöd vid klagomål mot estetisk verksamhet.