Jag är missnöjd med socialtjänsten och LSS

Har du varit med om eller sett något i socialtjänsten, i LSS-insatser eller i den personliga assistansen som du vill informera IVO om kan du antingen skicka in ett tips eller göra ett formellt klagomål till IVO.

Du kan också lämna dina synpunkter och klagomål till den kommunala eller privata verksamheten som du vill klaga på. 

Tipsa IVO om fel och brister

Brukares och närståendes beskrivning av händelser i vården och omsorgen är viktiga för IVO. Allt som kommer till IVO läses och sammanställs och den information du lämnar kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO. När du lämnar ett tips får du ingen återkoppling kring om IVO inleder en tillsyn eller inte. Du kan välja att vara anonym när du kontaktar oss.

Anmäl klagomål på socialtjänst och LSS

För att kunna anmäla något via vår e-tjänst behöver du e-legitimation i form av Bank-ID. Detta utfärdas av din bank. Läs mer om e-legitimation hos e-legitimation.se. Har du inte BankID kan du använda vår blankett. I blanketten står var den ska skickas med post.

Blankett för klagomål på socialtjänst och LSS

Information in English

Read more about how make complaints about the social services and the Swedish Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS).