Hitta din patientnämnd

Här kan du hitta adresser och andra kontaktuppgifter till alla patientnämnder i Sverige. 


Blekinge län

Adress

Patientnämndens förvaltning
371 81 Karlskrona

E-post

patientnamnden@regionblekinge.se

Telefon

0455-73 10 90


Dalarnas län

Adress

Patientnämnden Dalarna
(Regionkontoret)
Box 712
791 29 Falun

E-post

patientnamnden@regiondalarna.se

Telefon

023-49 01 00


Gotlands län

Adress

Patientnämnden
Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post

registrator-pan@gotland.se

Telefon

0498-26 80 62


Gävleborgs län

Adress

Patientnämnden
Region Gävleborg
801 88 Gävle

E-post

pn@regiongavleborg.se

Telefon

026-15 65 53


Hallands län

Adress

Patientnämnden
Box 517
301 80 Halmstad

E-post

patientnamnden@regionhalland.se

Telefon

020-42 20 30


Jämtlands län

Adress

Patientnämnden i Jämtlands län
Box 654
831 27 Östersund

E-post

patientnamnden@regionjh.se

Telefon

063-14 75 46,

063-14 75 58,

063-14 75 60 eller

063-14 75 57


Jönköpings län

Adress

Patientnämnden
Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping

E-post

patientnamnden@rjl.se

Telefon

010-242 42 35


Kalmar län

Adress

Patientnämnden
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

E-post

patientnamnden@regionkalmar.se

Telefon

0480-841 65


Kronobergs län

Adress

Patientnämnden
Region Kronoberg
Nygatan 20
351 88 Växjö

E-post

patientnamnden@kronoberg.se

Telefon

0470-58 85 42


Norrbottens län

Adress

Patientnämnden
Regionhuset
971 89 Luleå

Webbplats

Patientnämnden - Region Norrbotten

E-post

patientnamnden@norrbotten.se

Denna e-post är till för kontakt med patientnämnden, inte för anmälningar. 

1177 Vårdguiden e-tjänster

Logga in och välj ”Övriga tjänster”, sedan ”Patientnämnden”.

Telefon

020-59 90 00


Skåne län

Adress

Patientnämnden Skåne
291 89 Kristianstad

Webbplats

www.skane.se

E-post

patientnamndenskane@skane.se

1177 Vårdguiden e-tjänster

Logga in och välj "synpunkter/klagomål till patientnämnden"

Telefon

0770-11 00 10


Stockholms län

Adress

Patientnämndens förvaltning
Box 30198
104 25 Stockholm

Webbplats

www.patientnamndenstockholm.se

E-post

registrator.pan@regionstockholm.se

Telefon

Telefon 08-123 467 00


Södermanlands län

Adress

Region Sörmland
Patientnämndens kansli
Repslagargatan 19
611 88 Nyköping

E-post

patientnamnden@regionsormland.se

Telefon

0155-24 50 00


Uppsala län

Adress

Patientnämndens kansli
Box 602
751 25 Uppsala

E-post

patientnamnden@regionuppsala.se

Telefon

018-611 60 51


Värmlands län

Adress

Patientnämnden i Värmland
Region Värmland
651 82 Karlstad

E-post

patientnamnden@regionvarmland.se

Telefon

010-831 42 15


Västerbottens län

Adress

Patientnämnden, Region Västerbotten
901 89 Umeå

E-post

patientnamnden@regionvasterbotten.se

Telefon

090-785 00 00


Västernorrlands län

Adress

Patientnämnden – Etiska nämnden
Närvården, västra entrén
Södravägen 3-5
871 82 Härnösand

E-post

patientnamnd.etisk.namnd@rvn.se

Telefon

0611-800 00


Västmanlands län

Adress

Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås

E-post

patientnamnden@regionvastmanland.se

Telefon

021-17 59 00


Västra Götalands län

Det finns fem patientnämnder i Västra Götalandsregionen, men du kontaktar patientnämndernas kansli för att få hjälp med ditt klagomål.

Adress

Patientnämndernas kansli i Västra Götalandsregionen

Postadress

Patientnämndernas kansli, 413 45 Göteborg

E-post

patientnamnden@vgregion.se

Webbplats

www.vgregion.se/patientnamnden

Telefon

010-441 20 00


 

Örebro län

Adress

Patientnämndens kansli
Box 1613
701 16 Örebro

E-post

patientnamnden@regionorebrolan.se

Webbplats

www.regionorebrolan.se/patientnamnden

Telefon

019-602 27 60


Östergötlands län

Adress

Patientnämndens kansli
Region Östergötland
581 85 Linköping

E-post

patientnamnden@regionostergotland.se

Telefon

010-103 71 62