Om din patientjournal

På de här sidorna kan du läsa om bland annat vilka regler som gäller för att läsa i en patientjournal.

Du hittar också information om vad du kan göra om det finns felaktiga uppgifter i din journal.

Observera att IVO inte har tillgång till dina patientjournaler. Därför behöver du som ansöker om att förstöra vissa uppgifter i en journal bifoga en kopia av den journal det gäller. Denna kopia får du på begäran direkt från vårdgivaren.