Jag är missnöjd med hälso- och sjukvård

Har du varit med om eller sett något i vården som du vill informera IVO om kan du antingen skicka in ett tips eller göra ett formellt klagomål till IVO.

Tipsa IVO om fel och brister

Patienters och närståendes beskrivning av händelser i vården och omsorgen är viktiga för IVO. Allt som kommer till IVO läses och sammanställs och den information du lämnar kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO. När du lämnar ett tips får du ingen återkoppling kring om IVO inleder en tillsyn eller inte. Du kan välja att vara anonym när du kontaktar oss.

Anmäl klagomål på hälso- och sjukvård

Innan du anmäler ett klagomål till IVO gällande hälso- och sjukvård ska du ha framfört klagomålet antingen till den verksamhet där du har fått vård eller till patientnämnden i din region. Vårdgivarna har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Patientnämnden är en länk mellan dig och vården. Det ingår inte i patientnämndernas uppdrag att ge stöd vid klagomål mot estetisk verksamhet.

Du kan antingen lämna ett formellt klagomål via e-tjänst eller blankett. För att kunna anmäla något via vår e-tjänst behöver du e-legitimation i form av Bank-ID. Detta utfärdas av din bank. Läs mer om e-legitimation hos e-legitimation.se. Har du inte BankID kan du använda vår blankett. I blanketten står var den ska skickas med post.

Efter att du har anmält ett klagomål på hälso- och sjukvården får du veta hur IVO går vidare inom några veckor.

Blankett för klagomål på hälso- och sjukvård

Information in English

If you have observed or experienced something regarding healthcare which you would like to inform the IVO, you can do so here.