Vad händer med min anmälan?

När din anmälan om brister inom socialtjänst eller LSS har kommit in till IVO gör vi en bedömning av uppgifterna i anmälan.

I IVO:s uppdrag ingår att genomföra tillsyn där risker för missförhållanden bedöms vara stora. IVO avgör om de uppgifter som vi får del av ska leda till tillsyn. IVO väljer även vad som i så fall ska granskas.

När IVO har gjort sin bedömning får du, inom två – tre veckor, ett skriftligt meddelande om vilket ställningstagande vi gjort utifrån din anmälan.

IVO:s ställningstagande kan vara något av följande:

  • IVO registrerar dina uppgifter men inleder inte någon granskning.
    Uppgifter i din anmälan kan komma till användning när IVO planerar kommande tillsyner.
  • IVO registrerar dina uppgifter och kommer att inleda en tillsyn.
    IVO avgör vad som ska tillsynas, det behöver inte alltid vara den specifika händelse som du har anmält. IVO kan välja att tillsyna en hel verksamhet, där händelsen inträffat, t.ex. ett boende eller ett socialkontor eller flera verksamheter i den aktuella kommunen. Uppgifterna i din anmälan kan även tillföras en pågående tillsyn som IVO sedan tidigare bedriver.
  • IVO registrerar dina uppgifter och översänder din anmälan till den ansvariga kommunen. Den som är ansvarig för en verksamhet är också skyldig att utreda och åtgärda synpunkter och klagomål.

När du fått ditt meddelande om IVO:s ställningstagande avslutas det ärende som din anmälan föranlett. Om IVO väljer att inleda tillsyn så öppnas i stället ett nytt ärende.