Logotyp IVO

Vi besöker ditt stödboende för att se hur det fungerar

Bild från film för barn och unga om IVO.

Du som bor på ett stödboende har möjlighet att prata med oss på Inspektionen för vård och omsorg (IVO) när vi besöker ditt stödboende.

Besöket heter inspektion. Om du vill prata med oss kan du säga det till personalen eller till oss när vi kommer. Behöver du tolk så ordnar vi det.

Varför inspekterar vi ditt stödboende?

Lagbok.

Det står i lagen att IVO ska inspektera stödboenden för ungdomar. Ibland vet personalen på stödboendet om inspektionen i förväg och ibland kommer vi utan att någon vet om det.

Kan inspektionerna göra skillnad?

Ja. Vi granskar stödboenden så att de följer de lagar och regler som finns. Det viktigaste är att se till att ni ungdomar har ett tryggt och säkert boende, blir lyssnade på och får det stöd ni behöver. Om du tycker att någonting är fel eller behöver förändras ska du i första hand vända dig till personalen på ditt stödboende eller till socialtjänsten. Om du inte känner att du blir lyssnad på eller om du känner dig otrygg så kan du prata med oss på IVO.

Om du är asylsökande och har frågor som rör ditt asylärende ska du vända dig till Migrationsverket. IVO arbetar inte med asylfrågan och kan inte påverka om du ska få stanna i Sverige.

Fritidsaktiviteter och mat

 

Vad händer under en inspektion?

Vid varje inspektion träffar vi någon av dem som arbetar på stödboendet och de ungdomar som vill har också möjlighet att prata med oss. Vi vill veta om du trivs, om personalen ger dig det stöd du behöver och om du känner dig trygg. Ibland kan samtalen med er ungdomar i stället ske per telefon efter inspektionen. Ibland händer det att vi behöver prata med föreståndaren på stödboendet eller socialtjänsten om det som kommit fram under samtalen.

Vad händer efteråt?

Efteråt skriver vi ett beslut där det står hur vi bedömt stödboendet – om vi tycker att det är något personalen behöver ändra på. Beslutet fungerar som en rapport, som också innehåller en sammanfattning av vad ni ungdomar har sagt – utan att tala om vem det var som sa vad. Du har alltid rätt att ta del av det som skrivs i beslutet. Fråga personalen på ditt stödboende.

 

Kontakta oss när som helst

IVO pratar i telefon

Om du vill prata med någon av oss på IVO innan eller efter besöket kan du ringa oss som besökte ditt stödboende. Personalen har telefonnummer till oss. Du kan också kontakta Barn- och ungdomslinjen när du har frågor om dina rättigheter eller vill berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.