Logotyp IVO

Vi besöker ditt HVB för att se hur det fungerar

Bild från film för barn och unga om IVO.

Du som bor på ett hem för vård eller boende (HVB) ska få möjlighet att prata med oss på Inspektionen för vård och omsorg (IVO) när vi besöker ditt HVB-hem.

SiS särskilda ungdomshem är också HVB. Besöket heter inspektion. Om du vill prata med oss kan du säga det till personalen eller till oss när vi kommer. Behöver du tolk så ordnar vi det.


Lagbok.

Varför inspekterar vi ditt HVB? 

Det står i lagen att IVO ska inspektera HVB för barn och unga. Ibland vet personalen på HVB-hemmet i förväg om inspektionen och ibland kommer vi utan att någon vet om det.

 

Kan inspektionerna göra skillnad?

Ja. Vi granskar HVB-hemmen så att de följer de lagar och regler som finns. Det viktigaste är att se till att ni barn och ungdomar får en trygg och säker vård och behandling. Om du tycker att någonting är fel eller behöver förändras ska du i första hand vända dig till personalen på ditt HVB eller till socialtjänsten. IVO kan till exempel inte ändra på vilken mat som serveras, hur många aktiviteter ni gör på HVB-hemmet eller hur socialtjänsten bedömer ditt behov av vård. Om du däremot tycker att du inte blir lyssnad på eller känner dig otrygg så kan du prata med oss på IVO. 

 

Om du är asylsökande och har frågor som rör detta ska du vända dig till Migrationsverket. IVO arbetar inte med asylfrågan och kan inte påverka om du ska få stanna i Sverige.

 

Fritidsaktiviteter och mat.

 

Vad händer under en inspektion?

Vid varje inspektion träffar vi någon av dem som arbetar på HVB-hemmet och de barn som vill har också möjlighet att prata med oss. Vi vill veta om du trivs, om personalen tar hand om dig på ett bra sätt och att du känner dig trygg. Ibland kan samtalen med er barn och unga i stället ske per telefon efter inspektionen. Det händer att vi ibland behöver prata med HVB-hemmet eller socialtjänsten om det som kommit fram under samtalen.

Vad händer efteråt?

Efteråt skriver vi ett beslut där det står hur vi bedömt HVB-hemmet – om vi tycker att det är något personalen behöver ändra på. Beslutet fungerar som en rapport, som också innehåller en sammanfattning av vad ni barn och ungdomar har sagt – utan att tala om vem det var som sa vad. Du har alltid rätt att ta del av det som skrivs i beslutet. Fråga personalen på ditt HVB.

 

Kontakta oss när som helst

IVO pratar i telefon

Om du vill prata med någon av oss på IVO innan eller efter besöket kan du ringa till oss som besökte ditt HVB. Personalen har telefonnummer till oss. Du kan också kontakta Barn- och ungdomslinjen när du har frågor om dina rättigheter eller vill berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.