Logotyp IVO

Det här gör vi på IVO

Figur sitter på lagbok bredvid en domarklubba

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en myndighet som har tillsyn över hälso- och sjukvården och personalen som arbetar där.

Tillsyn betyder att vi kontrollerar verksamheterna. Det är också vi som ger tillstånd till dem som ansöker om att få starta enskilda verksamheter, till exempel gruppbostäder eller HVB.

Vi granskar vården och omsorgen i Sverige för att se att den är säker och att den har bra kvalitet. Vi ger också råd åt personer som arbetar inom vården och omsorgen så att verksamheten kan utvecklas och bli bättre.