Logotyp IVO

Dina rättigheter på ett stödboende

Tecknad figur som försöker rikta fläkt mot ballong så att den inte spräcks av kaktusarnas taggar

Alla människor har lika värde. Du och alla andra barn och unga har rätt att växa upp i en trygg miljö.

Du har rätt att fråga och få information om saker som rör dig. Du har rätt att framföra dina åsikter när man planerar saker som gäller dig. Du har rätt att få den hjälp och det stöd du behöver.

Du har rätt att:

 • Veta varför du bor i ett stödboende.
 • Vara med när man planerar saker som gäller dig, till exempel hur länge det är tänkt att du ska bo kvar och vart du ska flytta sen.
 • Veta vem som är din socialsekreterare och hur du kan kontakta hen. Din socialsekreterare ansvarar för att hålla kontakt med dig, besöka dig och följa upp hur det går för dig.
 • Prata ensam med din socialsekreterare.
 • Säga vad du tycker och bli lyssnad på.
 • Inte utsättas för bestraffning.
 • Få veta vad som skrivs om dig. Du har rätt att fråga om det är något du inte förstår eller vill veta mer om.
 • Om du tycker att något är fel har du rätt att få din åsikt inskriven i din journal.
 • Ansöka hos socialtjänsten om det du tycker att du behöver.
 • Överklaga beslut som socialtjänsten fattar om dig.
 • Säga ja eller nej till det som socialtjänsten föreslår. För att socialtjänsten till exempel ska kunna besluta om en placering av dig i ett stödboende, HVB eller familjehem så behöver de få ett OK från dig. Men det gäller inte på samma sätt om det är beslutat om LVU-vård för dig.

 

Skola eller annan sysselsättning

Du har rätt att:

 • Få det stöd du behöver i skolarbetet.
 • Få hjälp till utbildning eller annan sysselsättning.

 

Boende

Du har rätt att:

 • Bo i en trygg och säker miljö.
 • Veta vilka regler och rutiner som finns där du bor.
 • Bli respekterad för den du är.
 • Få prata med personal när du behöver.
 • Ha dina personliga saker i fred.

 Ett hem 

 

Hälsa

Du har rätt att:

 • Få den hälso- och sjukvård samt tandvård som du behöver. 

  (Om du är 18 år eller äldre och inte har uppehållstillstånd i Sverige så gäller särskilda bestämmelser). 

 

Kontakt med föräldrar och kompisar

Du har rätt att:

 • Ha kontakt med föräldrar, syskon, god man eller andra personer som du tycker är viktiga. Om något annat är bestämt så kan din socialsekreterare berätta mer om vad som gäller.
 • Om det är beslutat om LVU-vård för dig kan socialtjänsten bestämma hur kontakten med exempelvis dina föräldrar ska se ut. Du kan överklaga ett sådant beslut till domstol.

 

Vem pratar jag med när något känns fel eller fungerar dåligt?

 • I första hand bör du prata med personal på stödboendet, eller annan vuxen som du har förtroende för.
 • Om du har synpunkter på hur du har det, vad som planeras för dig eller om du inte är nöjd med hur du får träffa dina föräldrar eller andra, bör du prata med din socialsekreterare.
 • Om du inte får tag i din socialsekreterare eller tycker att hen inte bryr sig om vad du säger, kan du vända dig till socialsekreterarens chef.

 

Kontakta IVO

 • Kontakta IVO om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.
 • Du är välkommen att ringa och skriva till oss på IVO. Kontakta IVO.
 • Du kan vara anonym när du kontaktar IVO. Men om du till exempel vill att IVO ska utreda eller undersöka frågan vidare måste vi oftast få veta lite mer. Till exempel vilket stödboende det gäller.

 

IVO har så kallad tillsyn över socialtjänsten, vilket innebär att:

 • IVO ska kontrollera att socialtjänsten ser till så att barn och ungdomar får en vård och ett boende som är bra och av god kvalitet.
 • IVO ska kontrollera att socialtjänsten sköter ditt ärende enligt de lagar och bestämmelser som finns.
 • Du har rätt att prata med IVO utan att fråga någon om lov.
 • IVO har ett särskilt ansvar att göra tillsynsbesök på stödboenden varje år.
 • Du kan fråga om dina rättigheter.

IVO periskop lagbok och klubba