Estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar

Den som utför estetiska behandlingar, så kallade skönhetsbehandlingar, ska vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. En estetisk behandling ska ges på ett säkert sätt, och vårdgivaren ska kunna hantera eventuella komplikationer och biverkningar.

För att estetiska injektionsbehandlingar ska göras på ett säkert sätt krävs en medicinsk kompetens som finns hos legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare. 

Endast legitimerade läkare och tandläkare får utföra estetisk kirurgi.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har genom sin yrkesutbildning kunskap om bland annat känsliga vävnader och strukturer i kroppen samt sjukdomstillstånd och läkemedelsbehandlingar som kan innebära att behandlingen inte är lämplig för vissa personer.

De har också den kunskap och förmåga som krävs för att hantera de komplikationer och biverkningar som kan uppstå. 

Checklista - så här vet du att en verksamhet är seriös

Observera att det inte räcker med att verksamheten visar att de har rapporterat sin verksamhet till IVO:s vårdgivarregister. 

Den som utför behandlingen ska ha legitimation som sjuksköterska, läkare eller tandläkare. Estetisk kirurgi får endast utföras av läkare och tandläkare.

Du ska också få skriftlig information om:

 • att betänketiden för injektionsbehandlingar är två dagar. För kirurgiska ingrepp är betänketiden sju dagar.
 • vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns.
 • kostnader för den behandling som valts.
 • det förväntade behandlingsförloppet och resultatet.
 • vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten.
 • eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd.
 • kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen.
 • de substanser och läkemedel som används.
 • väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.
 • eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
 • att verksamheten är anmäld till IVO:s vårdgivarregister.

Verksamheten ska leva upp till samma krav som gäller för annan hälso- och sjukvård, till exempel krav på hygien, dokumentation och läkemedelsbehandling.

Om du vill tipsa IVO om en oseriös verksamhet eller om du har fått en skada

Vill du anmäla en verksamhet som fortsätter bedriva estetiska behandlingar trots att de inte uppfyller lagkraven?
Vänd dig till vår upplysningstjänst. Där kan du informera oss om verksamheter som inte uppfyller kraven i den nya lagen. Du kan vara anonym om du vill.

Har du fått en skada efter en estetisk behandling?
Om du har synpunkter på det estetiska resultatet har Konsumentverket viss information om hur du i så fall kan ta ärendet vidare. Läs mer hos Konsumentverket.

Du kan också tipsa IVO eller vända dig till vår upplysningstjänst.

Om du fått en allvarlig skada i samband med estetisk behandling som ingår i lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska du i första hand anmäla detta till verksamheten. Om du inte är nöjd med verksamhetens svar och skadan är bestående eller har gett upphov till ett ökat vårdbehov kan du anmäla detta till IVO.

IVO:s tillsyn av verksamheter som utför estetiska behandlingar

Här kan du läsa om vad IVO har sett i sin tillsyn av verksamheter som utför estetiska behandlingar.

Mer information om kraven på den som utför estetiska behandlingar

Den 1 juli 2021 infördes en ny lag för estetisk kirurgi- och estetiska injektionsbehandlingar. I och med nya krav på kompetens hos den som utför behandlingarna stärks skyddet för individens liv och hälsa. Den som kontaktar en skönhetsklinik ska kunna vara trygg med att personalen har rätt kompetens och att det finns samma krav på patientsäkerhet som inom hälso- och sjukvården. Tidigare fanns inga sådana krav, och lagstiftaren anser att det inte är rimligt sett till de risker som finns och hur pass komplicerade vissa ingrepp är.

Den nya lagen innebär också att man som kund räknas som patient. Verksamheten är skyldig att informera patienter om samtycke och betänketid samt kontrollera att patienten som får behandlingen är över 18 år. Verksamheten är också skyldig att ha patientförsäkring och att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada enligt lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Verksamheten ska själv göra en anmälan till IVO:s vårdgivarregister och betala en årsavgift till IVO.