För privatpersoner

Som privatperson kan du informera IVO om missförhållanden i hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten. Du kan också välja att anmäla ett klagomål.


Informera IVO eller anmäl klagomål på hälso- och sjukvård >

Exempel på verksamheter där hälso- och sjukvård utförs är

 • sjukhus
 • ambulanssjukvård
 • hemsjukvård
 • vårdcentraler och
 • mottagningar i öppenvård för exempelvis rehabilitering och psykiatri.

Hälso- och sjukvård omfattar de insatser som görs för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Även tandvård ingår.


Synpunkter eller klagomål på socialtjänsten och LSS >

Exempel på verksamheter som bedriver socialtjänst är

 • särskilda boenden för äldre
 • hemtjänst
 • personlig assistans
 • verksamheter för personer med funktionsnedsättning
 • individ- och familjeomsorg
 • missbruks- och beroendevård eller
 • hem för vård eller boende för barn (HVB).

Socialtjänsten ansvarar även för bistånd/ekonomiskt stöd.

Ska du klaga på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom socialtjänst?

Välj då alternativet att anmäla klagomål på hälso- och sjukvård ovan. Legitimation har exempelvis läkare, barnmorskor, tandläkare och sjuksköterskor.


Du som själv anställer personlig assistent

Du som själv anställer personlig assisten ska anmäla detta till IVO.