För privatpersoner

Som privatperson kan du informera IVO om missförhållanden i hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten.


Jag är missnöjd med hälso- och sjukvård

Exempel på verksamheter där hälso- och sjukvård utförs är: sjukhus, ambulanssjukvård, hemsjukvård, vårdcentraler och mottagningar i öppenvård för exempelvis rehabilitering och psykiatri. Även tandvård ingår.

Jag är missnöjd med socialtjänst och LSS

Exempel på verksamheter som bedriver socialtjänst är: särskilda boenden för äldre, hemtjänst, personlig assistans, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, missbruks- och beroendevård eller hem för vård eller boende för barn (HVB). Socialtjänsten ansvarar även för bistånd/ekonomiskt stöd.

Du som själv anställer personlig assistent

Du som själv anställer personlig assisten ska anmäla detta till IVO.

Estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar

På den här sidan finns information om hur du som privatperson och patient kan veta att en verksamhet som utför estetiska behandlingar är seriös.