Uppdrag om förstärkt tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga

Uppdrag av regeringen under 2021 och 2022 att förstärka tillsynen av hur socialtjänsten handlägger ärenden som rör barn och unga. Uppdraget är ett led i regeringens arbete med att öka skyddet, stödet och tryggheten för barn, inte minst för placerade barn.