Uppdrag att förstärka och utveckla tillsyn och uppföljning av den psykiatriska tvångsvården samt den rättspsykiatriska vården

IVO har i uppdrag att förstärka och utveckla tillsyn och uppföljning av den psykiatriska tvångsvården samt den rättspsykiatriska vården. Regeringsuppdraget ska säkerställa att myndigheten kan bedriva en strategisk, effektiv och enhetlig tillsyn.