Uppdrag att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott

IVO har i uppdrag att särskilt analysera inom tillsynen och tillståndsprövningen vad covid-19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg. Målet är att bidra med kunskap både under nuvarande pandemi och inför framtida sjukdomsutbrott.