Uppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet och lämna förslag på tillsyn

IVO har fått uppdrag att lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin tillsyn utifrån de risker som bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården kan medföra för patientsäkerheten samt andra konsekvenser ur ett patientperspektiv.