IVO:s undersökningar av förtroendet för myndighetens tillsyn och tillståndsprövning

Det är viktigt för oss vad våra externa intressenter tycker om vår tillsyn och vår tillståndsprövning. Därför genomför vi med jämna mellanrum mätningar av förtroendet för myndighetens arbete.