IVO:s uppdrag

IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

IVO är en statlig myndighet under socialdepartementet. Med en regionaliserad verksamhet som omfattar knappt 800 anställda bedriver IVO tillsyn och tillståndsprövning.

IVO:s vision

• Vi har koll!

• Vi skapar lärande!

• Vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre!

IVO:s verksamhetsidé

Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Regeringsuppdrag

IVO kan också få uppdrag från regeringen att till exempel utreda olika frågor. 
Här finns uppdrag som IVO får löpande från regeringen.