Teckenspråk

Här finns ett urval av IVO:s information på webben på teckenspråk.


Det här är IVO

Vårt mål är en bättre och säkrare vård och omsorg

Välkommen att kontakta oss

Om du vill klaga på vård eller omsorg

För barn och unga

Vilka tillstånd beslutar IVO om?

Organisation

Så här arbetar Inspektionen för vård och omsorg