Organisation

Organisationsskiss för IVO

IVO är en myndighet med cirka 700 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningen för tillståndsprövning är placerad i Stockholm, liksom myndighetens två övergripande avdelningar.