Tillgänglighetsredogörelse för www.ivo.se

Här beskriver vi arbetet med tillgänglighet på ivo.se och hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här upplyser vi också om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (läs om bristerna nedan).

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ivo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan, så kan du meddela oss.

Skicka e-post till: IVO:s webbredaktion eller ring till IVO:s växel, 010-788 50 00 och be om att få prata med webbredaktionen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Det gör du  genom att kontakta IVO:s  registratur via:

Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter om du vill att vi återkopplar till dig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och den till lagen knutna standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 nivå AA. Bristerna beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande delar har bristande förenlighet med lagkraven:

 • Vänstermenyn döljer delvis brödsmulespåret ovanför när textstorleken ökas  i din webbläsare.
 • PDF:er saknar i vissa fall bild- eller alt-texter.
 • Filmer inbäddade på ivo.se kan sakna textning och/eller syntolkning.
 • Excel- och Word-dokument saknar PDF-motsvarigheter.
 • Tabeller som kan vara svåra att tyda.

IVO:s verktyg för att presentera statistik kring vår verksamhet uppfyller inte tillgänglighetskraven. Bristerna består i:

 • att navigering via tangentbord eller andra hjälpmedel, utöver mus, är begränsad eller måste ske på ett sätt som inte är standardmässigt.
 • att textstorlek inte kan ändras via webbläsarens inställningar och att det inbyggda verktyget för att förstora text är begränsad.
 • att webbläsares zoom-funktion inte fungerar ihop med funktioner och innehåll i verktyget.
 • att vissa länkar eller klickbar grafik i verktyget inte synligt signalerar att det är länkar.
 • att delar av statistikens grafik och text inte har tillräcklig kontrast och därmed inte uppfyller kravet om läsbarhet.

Vi har publicerat en vägledning  för användare av statistikverktyget i syfte att beskriva funktionaliteten och det som i viss utsträckning går att påverka vad gäller tillgänglighet.

Vi försöker att i närtid åtgärda dessa brister.

Innehåll som inte omfattas av lagen:

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Dokument som är äldre än 23 sep 2018 är i vissa fall inte helt tillgängliga. Det kan handla om exempelvis avsaknad av bild/alt-texter.
 • Filmer inlänkade på ivo.se kan sakna textning och/eller syntolkning.

Hur vi testat webbplatsen

IVO testar löpande tillgängligheten både genom automatiska oberoende tester, tester gjorda av extern aktör och självskattade tester.

Tillgängligheten för ivo.se kontrollerades senast genom interna tester och bedömdes 2020-09-21.

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-22.