Tillgänglighetsredogörelse för www.ivo.se

Här beskriver vi arbetet med tillgänglighet på ivo.se och hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här upplyser vi också om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.