Tipsa IVO - formulär

Vi tar emot tips om risker och brister inom vård om omsorg - som har hänt eller riskerar att hända. Alla tips och all information sammanställs och blir en värdefull del av underlaget vid planering av vad IVO ska granska. Du kan även kontakta Upplysningstjänsten via telefon: 010-788 50 00.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter när du kontaktar oss. Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter.