Registerfunktion

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förvaltar en rad register. Informationen i våra register är tillgänglig genom sedvanliga regler om utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen.

IVO:s registerfunktion har ingen telefon.

Vid frågor om register, skriv till registerfragor@ivo.se.