Avdelning syd

Avdelning syd finns i Malmö och har Skåne, Kronobergs och Blekinge län som sitt tillsynsområde.

Adress

Inspektionen för vård och omsorg
Box 4106
203 12 Malmö

Besöksadress:

Södra Stapelgränd 4, plan 2
211 75 Malmö

Receptionen öppen

Vardagar 09.00-12.00.

Telefon

Växel: 010-788 50 00

E-post

registrator.syd@ivo.se 

Karta