Övergripande avdelningar

I Stockholm finns förutom generaldirektören två övergripande avdelningar.