IVO:s verksamhetsregister

Registerfrågors uppdrag är att ta emot anmälningar och ändringar för anmälningspliktiga verksamheter. Hit vänder du dig också för att begära ut information ur våra register.

Frågor om register skickas med e-post till registerfragor@ivo.se

Det gäller följande frågor:

  • generella frågor om de register som IVO har ansvar för, och
  • begäran om utlämnande av information om offentligt drivna verksamheter enligt SoL och LSS.


På den här sidan finns mer information om att söka information i IVO:s olika system, bland annat tillståndshandlingar.