Vad gör IVO:s upplysningstjänst?

IVO ska ge information och vägledning om myndighetens tillsyn- och tillståndsprövning.