Fråga om tillstånd - formulär

Vi tar emot frågor gällande tillstånd. Upplysningstjänsten kan ge råd och vägledning på en generell nivå. Vi kan däremot inte ta ställning i ett konkret ärende, till exempel genom att lämna förhandsbesked om en verksamhet kommer att beviljas tillstånd eller inte. Du kan även kontakta Upplysningstjänsten via telefon: 010-788 50 00.

 

 Vill du vara anonym kan du lämna ett tips till IVO.

Vid frågor om register, skriv till registerfragor@ivo.se.