Kontakta IVO - IVO:s upplysningstjänst

IVO:s upplysningstjänst ger information, råd och vägledning på generell nivå när det gäller tillståndsprövning, tillsyn, regler som styr hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt tar emot synpunkter om brister i vård och omsorg.

Telefonnummer till IVO:s upplysningstjänst

 010-788 50 00

Upplysningstjänstens öppettider på telefon

Måndag-fredag: 9.00-12.00.

Personuppgifter

Information som lämnas till upplysningstjänsten dokumenteras och blir till allmänna handlingar som kan begäras ut av bland annat allmänheten och media. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom sekretess. Mer information om IVO:s behandling av personuppgifter. 

Om du önskar ta del av handlingar vänligen kontakta registrator@ivo.se 

Har du frågor om hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS eller IVO:s tillsynsarbete?

Kontakta upplysningstjänsten om du har frågor som rör tillsyn eller tillstånd  inom vård och omsorg. Upplysningstjänsten kan ge dig generella råd och vägledning, men inte ta ställning i ett specifikt ärende.

Vill du vara anonym kan du lämna ett tips till IVO.

Kontroll av legitimerad personal

Kontakta IVO om information gällande inforrmation om anmälningar mot legitimerad personal. Kontakta Socialstyrelsen gällande uppgifter om en person har en legitimation eller inte.

Måndag - tisdag: 10.00-12.00

Onsdag - fredag: 09.00-11.00

Webbformulär för kontroll av legitimerad personal.

Webbformuläret kan användas av både yrkesverksamma och privatpersoner.

Frågor och svar om upplysningstjänsten

Här har vi samlat de vanligaste frågor och svar om IVO:s upplysningstjänst.