IVO:s upplysningstjänster

IVO:s upplysningstjänst ger information, råd och vägledning på generell nivå när det gäller tillståndsprövning, tillsyn, regler som styr hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt tar emot synpunkter om brister i vård och omsorg.

Information som lämnas till upplysningstjänsten dokumenteras och blir till allmänna handlingar som kan begäras ut av bland annat allmänheten och media. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom sekretess.

Om du önskar ta del av handlingar vänligen kontakta registrator vid den avdelning där ärendet hanteras.

Telefonnummer till IVO:s upplysningstjänst: 010-788 50 00

Har du frågor om hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS eller IVO:s tillsynsarbete?

Kontakta upplysningstjänst tillsyn om du har frågor eller synpunkter som rör tillsyn av vård och omsorg. Upplysningstjänsten kan ge dig generella råd och vägledning, men inte ta ställning i ett specifikt ärende.

Vill du vara anonym kan du lämna ett tips till IVO.

Har du frågor om tillstånd?

Kontakta upplysningstjänsten för tillståndsfrågor om du har frågor gällande tillstånd. Upplysningstjänsten kan ge råd och vägledning på en generell nivå. Vi kan däremot inte ta ställning i ett konkret ärende, till exempel genom att lämna förhandsbesked om en verksamhet kommer att beviljas tillstånd eller inte.

Vill du veta om en verksamhet har tillstånd?
Om du vill veta om en verksamhet har tillstånd ska du kontakta:
registrator.tillstand@ivo.se

Kontroll av legitimerad personal

Webbformulär för kontroll av legitimerad personal.

Webbformuläret kan användas av både yrkesverksamma och privatpersoner.

Frågor och svar om upplysningstjänsten

Här har vi samlat de vanligaste frågor och svar om IVO:s upplysningstjänst.