Avdelning syd

Avdelning syd finns i Malmö.

Adress

Inspektionen för vård och omsorg
Box 4106
203 12 Malmö

Besöksadress:

Södra Stapelgränd 4, plan 2
211 75 Malmö

Receptionen öppen

09.00-15.00 med lunchstängt 12-13

Telefon

Växel: 010-788 50 00

E-post

registrator@ivo.se

För att ta del av handlingar kontakta utlamnanden@ivo.se 

Karta