Avdelning nord

Avdelning nord finns i Umeå.

Adress

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning nord
Box 34
901 02 Umeå

Besöksadress

Nygatan 18–20
903 27 Umeå

Receptionen öppen

Vardagar 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Telefon

Växel: 010-788 50 00

Fax

010-788 56 39

E-post

registrator@ivo.se
För att ta del av handlingar kontakta utlamnanden@ivo.se

 

Karta